BOOKR Kids Különdíjak

2021. március 13.

A Digitális Témahét 2021 programjának keretében a BOOKR Kids különdíjakat hirdet meg a BOOKR Suli, illetve a BOOKR Class könyvtárának használatára épülő pedagógiai projekteket vagy online oktatási jó gyakorlatokat megvalósító pedagógusok számára.


I. BOOKR Suli Különdíj a magyar szövegértést fejlesztő könyvtárat felhasználó pedagógusok részére
A különdíjra olyan regisztrált intézmények pedagógusainak jelentkezését várjuk, akik a BOOKR Suli könyvtárban található magyar irodalmi művek feldolgozásához kapcsolódó projektet vagy online oktatási jó gyakorlatot valósítanak meg, digitális eszközök segítségével. 
Amennyiben a pedagógus nem rendelkezik BOOKR Suli előfizetéssel, úgy a Digitális Témahét idejére ingyenes hozzáférést igényelhet (+ tanítványai számára), ezzel biztosítva a projekt megvalósulását. 
A beérkező pályázatok közül a BOOKR Kids egy pályaművet jutalmaz: a díjazott pedagógus osztályának minden tagja és két tanára éves BOOKR Suli előfizetésben részesül.


II. BOOKR Class Különdíj az angol szövegértést fejlesztő könyvtárat felhasználó pedagógusok részére
A különdíjra olyan regisztrált intézmények pedagógusainak jelentkezését várjuk, akik a BOOKR Class könyvtárban található angol nyelvű olvasmányok feldolgozásához kapcsolódó projektet vagy online oktatási jó gyakorlatokat valósítanak meg, digitális eszközök segítségével. 
Amennyiben a pedagógus nem rendelkezik BOOKR Class előfizetéssel, úgy a Digitális Témahét idejére ingyenes hozzáférést igényelhet (+ tanítványai számára), ezzel biztosítva a projekt megvalósulását.
A beérkező pályázatok közül a BOOKR Kids egy pályaművet jutalmaz: a díjazott pedagógus osztályának minden tagja és két tanára éves BOOKR Class előfizetésben részesül.


Ingyenes hozzáférés igénylése a Digitális Témahét idejére:
BOOKR Suli: www.bookrsuli.hu
BOOKR Class: www.bookrclass.com/hu


A pályázatok elbírálásának feltételei:


●    Az intézmény regisztrált a http://digitalistemahet.hu/iskolak oldalon.
●    A megvalósuló pedagógiai projekt minimum 5X45 perc vagy, 
●    a megvalósuló online oktatási jó gyakorlat minimum 3X45 perc.
●    A megvalósított projekt beszámolója, valamint a projekt során készült képek és egyéb produktumok megjelennek az iskola honlapján vagy más publikus felületen, valamit csatolta a szakmai dokumentációt.
●    A szakmai dokumentációban szerepel a felhasznált BOOKR Suli/BOOKR Class olvasmány pontos címe.


Általános értékelési szempontok:
●    Digitális kompetencia fejlesztése 
●    Esélyegyenlőség növelése 
●    Digitális eszközök innovatív használata 
●    Illeszkedés a kerettantervekhez 
●    Eredetiség, újszerű ötletek 
●    Szakmai tartalom 
●    Formai megjelenés


Pályázat benyújtása:


Felhívjuk a figyelmüket, hogy az űrlapok eléréséhez Google fiókba történő bejelentkezés szükséges!


Pedagógiai projekteket ezen az űrlapon nyújthatnak be.
Amennyiben projektet valósítanak meg, a pályázathoz csatolandó projektsablont töltsék ki. (Letölthető projektsablon.)


Online oktatási jó gyakorlatot ezen az űrlapon nyújthatnak be.
Amennyiben online oktatási jó gyakorlatot valósítanak meg, a pályázathoz csatolandó online oktatási jó gyakorlat sablont töltsék ki. (Letölthető online oktatási jó gyakorlat.)


A pályázatok benyújtási határideje egységesen 2021. május 3.


Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan kérdésük merülne fel, írjanak az anett.rabatin@bookrkids.hu e-mail címre!