Digitális Gyermekvédelmi Különdíj - Digitális Témahét 2021

2021. március 09.

A 2021-es Digitális Témahét egyik kiemelt területe a digitális gyermekvédelem és a médiaműveltség fejlesztése. A Digitális Jólét Program keretében működő Digitális Gyermekvédelmi Divízió különdíjat hirdet, amelyre a Digitális Módszertani Központtal való együttműködés keretében a Digitális Témahéten regisztrált, a Digitális Káprázatok – új média oktatást segítő tananyagokra épülő projektet megvalósító pedagógusok pályázhatnak.
A különdíjat elnyerő, a pedagógiai projekt vagy online oktatási jó gyakorlat pályázati kategóriákban pályázók közül kategóriánként díjazott egy-egy pedagógus digitális gyermekvédelmi témájú előadást (a vírushelyzettől függően online vagy jelenléti) nyerhetnek intézményük tantestülete számára Internetbiztonság Sangoval címen, az ITU magyar nyelvre fordított útmutatói és gyerekeknek szóló munkafüzetei bemutatásával; vagy általános, digitális gyermekvédelemmel kapcsolatos témában.

1. kategória: Az elbírálás feltételei a pedagógiai projektet megvalósító pedagógusok számára:

 • Az intézmény regisztrált a http://digitalistemahet.hu/iskolak oldalon.

 • A megvalósuló projekt minimum 5X45 perc.

 • A megvalósított projekt beszámolója, valamint a projekt során készült képek és egyéb produktumok megjelennek az iskola honlapján vagy más publikus felületen, valamit csatolta a szakmai dokumentációt.

 • A projekt a Digitális Káprázatok tananyagcsomag egyik témakörére épül.

 • A pályázathoz a Digitális Témahét Tudásbázisában négy témakörre kidolgozott projektötlet érhető el:

 1. Internet – Függőség

 2. Online jelenlét és testképzavar

 3. Tájékozódás több forrásból

 4. Az online tartalom és információ hitelessége

 • A tananyagcsomag egyes egységei azonban önmagukban is projektközpontúak, ezeket kibővített formában (elérve az ötórás minimumot) szintén érdemes projektötletként használni, ilyen A dezinformáció és a fake news, illetve a Részvétel az e-társadalomban témakör. A sikeres pályázathoz bármelyik témakört fel lehet használni.

Általános értékelési szempontok: 

 • Projektpedagógiai elvek teljesülése 

 • Digitális kompetencia fejlesztése 

 • Esélyegyenlőség növelése 

 • Digitális eszközök innovatív használata 

 • Illeszkedés a kerettantervekhez 

 • Eredetiség, újszerű ötletek 

 • Szakmai tartalom 

 • Formai megjelenés

A pályázat benyújtása a pedagógiai projektek számára készült űrlapon lehetséges.

A pályázat benyújtásához szükséges szakmai dokumentációt (projektsablon) innen töltheti le.

2. kategória: Az elbírálás feltételei az online oktatási jó gyakorlatot dokumentáló pedagógusok számára:

 • Az intézmény regisztrált a http://digitalistemahet.hu/iskolak  oldalon.
 • A megvalósuló online oktatási jó gyakorlat minimum 3X45 perc.
 • Az online oktatási jó gyakorlat szakmai dokumentációjában megjelenik a Digitális Káprázatok tananyagcsomag alkalmazása, vagy tartalmának adaptív használata.

A pályázat benyújtása az online oktatási jó gyakorlatok számára készült űrlapon lehetséges.

A pályázat benyújtásához szükséges szakmai dokumentációt (online oktatási jó gyakorlat sablon) innen töltheti le.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. május 3.