Digitális Témahét – „Iskolai könyvtárak az információs műveltségért” különdíj

2020. április 27.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) és a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 2020-ban is meghirdeti az „Iskolai könyvtárak az információs műveltségért” elnevezésű különdíjat a Digitális Témahét programjában azon intézmények iskolai könyvtárainak, könyvtárpedagógiai munkájának támogatására, amelyek a témahét alatt olyan projektet valósítanak meg, melynek során a diákoknak egy komplex információs problémát kell megoldaniuk, ennek során egyszerre kell hasznosítaniuk a digitális és a más forrásból származó információkat.
 
A díjat elnyerő iskola vagy iskolák iskolai könyvtáruk számára könyvvásárlási keretet, ingyenes OPKM szolgáltatásokat és a KTE szakmai napjára való előadói felkérést (előadói díjat), publikálási lehetőséget nyer(nek). A nyertes a könyvcsomagot maga válogathatja össze egy megadott listából/üzletből, ahol kortárs ifjúsági irodalom, pedagógiai, könyvtárpedagógiai szakirodalom és kultúrtörténeti szakkönyvek is találhatók. A könyvnyeremény 100 ezer Ft összdíjazású.
 
Az elbírálás feltételei:
 
Az intézmény regisztrált a http://www.digitalistemahet.hu oldalon.
Az intézmény iskolai könyvtárat működtet és könyvtárostanárt alkalmaz.
A projekt kidolgozásában/megvalósításában a könyvtárostanár részt vesz.
A projektben diákokat támogató elemek is vannak, melyek a megvalósítást és az információs műveltség fejlesztését is szolgálják.
A megvalósított projekt fotókkal gazdagított beszámolója megjelenik az iskola honlapján vagy más publikus felületen.
A megadott könyvtári szempontokkal kiegészített projektsablon használata.
 
Elvárások, értékelési szempontok:
 
használóközpontú szemlélet,
információ-, forrás- és nem eszközközpontú megközelítés,
a digitális és a más források komplex, egymást kiegészítő megjelenése,
információs műveltség fejlesztése,
az információs problémamegoldási folyamat minél több szakaszának átölelése,
a diákok információs műveltségét fejlesztő támogató elemek,
korszerű IKT-használat,
szakmai tartalom.
 
A különdíjra a Digitális Témahét oldalán elérhető pályázati űrlap (https://digitalistemahet.hu/palyazat) kitöltésével lehet jelentkezni 2020. május 31-ig. 
 
Az OPKM által felajánlott ingyenes szolgáltatások:
 
Az intézmény 10 pedagógusa ingyen iratkozhat be a könyvtárba a 2020/2021-es tanév folyamán. (Az olvasójegy a beiratkozástól számított 1 évig érvényes.)
A tantestület vagy egy diákcsoport ingyenes múzeumi foglalkozáson vagy tárlatvezetésen vehet részt.
Az iskola csoportjait sok szeretettel látjuk könyvtári foglalkozásokon is.
 
A projekt tervezéséhez ajánlott források
Dömsödy Andrea (2019): Segédlet projektek könyvtári támogatásához. Bp., OPKM, 2 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/projekt_konyvtari_tamogatasa.pdf Utolsó letöltés: 2020.04.03.
 
Az OPKM iskolai könyvtári webinárium vonatkozó adásai. Bővebben: http://www.opkm.hu/webi