Már elérhetők a DPMK pedagóguspályázatának elsőként publikált pedagógiai tervei!

2020. május 12.

Örömmel tájékoztatjuk a pedagógusokat, hogy megkezdtük a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központja (továbbiakban DPMK) az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17 – 2017-00001 azonosítószámú „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt keretében 2019 tavaszán kiírt pedagóguspályázata nyertes pedagógiai terveinek publikálását a Tudásbázisunkban, a módszertani leírások között.

A két körben kiírt pályázat célja az volt, hogy a magyar pedagógusok számára olyan komplexen kidolgozott és tananyagtartalommal feltöltött óra-/foglalkozásterveket, illetve projektterveket gyűjtsön a DPMK, amelyek segítségével intézményi keretek között, a gyakorlatban is eredményesen megvalósíthatók a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában (DOS) megfogalmazott célkitűzések. 

A pályázatra közel száz pedagógus nyújtotta be összesen 146 db  pedagógiai tervét. Ezúton is megköszönjük a pályázaton való részvételüket, illetve mindazt a munkát, energiát, amelyet a módszertani segédanyagok elkészítésére fordítottak.

A benyújtott pályaművek közül összesen 65 db  pedagógiai terv közzétételét javasoltuk. Ezúton is gratulálunk a nyertes pályázóknak! Az elmúlt hónapokban zajlott (és zajlik ma is) az a publikációt előkészítő folyamat, amelynek során a nyertes pedagógusok a DPMK módszertani és nyelvi lektoraival szorosan együttműködve véglegesítették a módszertani leírásaikat, pedagógiai tervüket.

Elsőként nyolc olyan tervet teszünk közzé, amelyek – kisebb módosításokkal – a távtanításban is eredményesen megvalósíthatók. Ezen cél elérésének megkönnyítése érdekében valamennyi pedagógiai tervhez készült egy-egy adaptációs ajánló, amelyben a szerzők ötleteket, javaslatokat adnak a jó gyakorlatuk átültetéséhez a távtanítási környezetbe. A letölthető ajánlások emellett egyetlen kattintással elérhetővé teszik a pedagógiai tervben használt alkalmazások megismerését segítő tutorial videókat, cikkeket, webináriumokat is.

Bízunk abban, hogy a most közzétett, illetve a jövőben publikálandó pedagógiai tervek, amelyek innovatív módon támogatják a tanulói teljesítmények eredményességét és a 21. századi készségek fejlesztését, ösztönözni fogják a digitáliskompetencia-fejlesztés beépülését a tanítás-tanulás folyamatába. Kívánjuk, hogy forgassa Ön is haszonnal a DPMK kiadványát!