Új tartalmak a Tudásbázisban

2020. február 22.

A Digitális Témahét 2020 egyik kiemelt területe a digitális gyermekvédelem és a médiaműveltség fejlesztése. Nagy örömünkre szolgál, hogy az ebben a témában projektet indító pedagógusok felkészülését idén a Tudásbázisunk újabb tartalmaival is segíthetjük.

Timár Borbála, a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia pedagógiai szakértője a Digitális Káprázatok – új média oktatást segítő tananyagokhoz készített négy kiemelt téma mentén projektötleteket. Az elkészült módszertani leírások mindegyike a Digitális Káprázatok egy-egy témáját bevezető foglalkozás-sorozat kibővített változata, amelyek két típusú, egy kutató és egy kreatív projektötletet is tartalmaznak.

A tananyagok, miközben olyan aktuális problémákat dolgoznak fel, mint az online bántalmazás, a testképzavar vagy a fake news jelensége, az ajánlott, digitális eszközhasználatra is erősen építő tevékenységek révén a diákok problémaközpontú, kritikus gondolkodásának fejlesztésére, valamint a kreatív és alkotó eszközhasználatuk alakítására helyezik a hangsúlyt. A tananyag négy, a tudatosabb internethasználattal foglalkozó kisfilmet is tartalmaz, amelyek kiváló ráhangoló elemei lehetnek a témát feldolgozó pedagógiai folyamatoknak.

A négy kiemelt téma és a kapcsolódó módszertani leírás rövid ajánlója:

  1. IIB Internet-függőségek témakör bevezető foglalkozásai és a kapcsolódó projekt módszertani leírása, az Internet – Függőség a túlzott online jelenlét lehetséges kockázatai mellett utat mutat a tudatos, az internet közösségépítő, diskurzusteremtő lehetőségeit ismerő médiahasználatra is.
  2. IIB2 Online jelenlét és testképzavar témakör és a kapcsolódó projekt módszertani leírása, az Online jelenlét és testképzavar  az online identitás, testkép manipulált jellegével, illetve lehetséges negatív következményekkel (testképzavar, testkép-függőség) foglalkozik.
  3.  IA Tájékozódás több forrásból témakör bevezető foglalkozásai és a kapcsolódó projekt módszertani leírása, a Tájékozódás több forrásból a több forrásból való tájékozódás fontosságával, illetve a médiarendszer pluralitásának sérülésével járó következményekkel, a szűrőbuborék-jelenséggel, valamint annak hatáscsökkentési lehetőségeivel foglalkozik.
  4. IB1 A tartalom és az információ hitelessége témakör  bevezető foglalkozásai és a kapcsolódó projekt módszertani leírása, az Az online tartalom és információ hitelessége az egyéni internethasználati szokásoktól jut el a tudatos médiahasználat, a forráskritikus gondolkodás támogatásáig.

A Digitális Káprázatok tananyagcsomag egyes egységei azonban önmagukban is projektközpontúak, ezeket kibővített formában (elérve az ötórás minimumot) szintén érdemes projektötletként használni, ilyen A dezinformáció és a fake news, illetve a Részvétel az e-társadalomban témakör.