"Fecskét látok, szeplőt hányok..." (IKT Műhely)

Margitai Istvánné

3. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A projekt informatika tantárgy keretében valósul meg, a téma feldolgozása során a billentyűzet és az egér készségszintű használata fejlődik. A tanulók alapvető jártasságot szereznek a Jegyzettömb és a Paint programok önálló kezelésében, valamint a másolás és beillesztés szerkesztési műveletek végzésében. Jegyzetek készítésére és rendszerezésére, keresztrejtvény megoldására, képkirakásra számítógépes alkalmazásokat használnak. Az önálló információgyűjtés során a tanulók megtanulják, hogy az interneten elérhető tartalmak megbízhatóságáról mindig meg kell győződni.

A projekt időtartama alatt a tanulók feltérképezik a lakóhelyük környezetében található fecskefészkeket, az épületek ereszén a fecskék elriasztására elhelyezett szalagokat, eszközöket, és közben adatokat gyűjtenek Magyarországon honos fecskefajokról, azok jellemzőiről és életmódjáról. Megismerkednek a fecskék védelmére szolgáló műfecskefészekkel, fecskepelenkával, és plakátot készítenek ezek ábrázolására. A Fecskejáték során játékos formában ismerkednek meg a fecskékre leselkedő veszélyekkel is.

A projekt folyamán készített szöveges és rajzos alkotások a pedagógus segítségével egy közös online kiadványban kapnak helyet, így a szülők, a pedagógusok és más tanulócsoportok is megismerhetik az eredményeket.

A projekt letölthető innen.

Fejlesztési cél

A projekt elsődleges célja, hogy a tanulók tapasztalatot szerezzenek a számítógép-billentyűzet, egér és lemezmeghajtóinak kezelésének terén. A Jegyzettömb és a Paint programok alkalmazása irodalmi és környezetvédelmi téma köré épül, melynek feldolgozása során a gyerekek kommunikációs képességei fejlődnek, és ismereteket szereznek a környezetekről.

A 21. századi készségek közül kiemelt fejlesztési cél a digitális írástudás, kreativitás, felelősségvállalás, problémamegoldás, a kommunikáció, együttműködés, a rugalmasság és alkalmazkodóképesség, valamint a saját tanulási folyamat és megértés irányítása, illetve nyomon követése.

Eszközigény

számítógépek, digitális fényképezőgépek, nyomtató, projektor, internet-hozzáférés