Házak és történetek – A csigalépcső macskája. Zenés kalandjáték felsősöknek

Pap Kinga Marjatta

5. - 8. évfolyam

Taneszköz, tananyag

Összefoglaló

Zenei kalandozás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár épülete, a Wenckheim-palota történetéből kiindulva az épülettel kortárs Erkel Ferenc és Liszt Ferenc életművére való utalások mellett reneszánsz, romantikus, XX. századi és jazz-zenei állomások érintésével.

 • önálló útvonalválasztás, eredeti források és összefüggések elemzése
 • kapcsolódó hangszerismereti, műfaji, stílus- és formatani ismeretek felidézése
 • irodalmi, történelmi kapcsolódások; budapesti kulturális intézmények, magyar művészek megismerése

Fejlesztési cél

Fejlesztési cél a Nemzeti alaptanterv 2020 és a korosztályos ének-zene kerettanterv előírásaival összhangban:


Kompetenciafejlesztés:

 • a tanulás kompetenciái: a legrövidebb út megtételével 15 perces, átlagos használat esetén tanórába illeszkedő, kb. 45 perces, minden opció végigjárásával közel másfél órás komplex, önszabályozott tanulási út áll a tanuló/felhasználó rendelkezésére – amely pedagógus által irányított felhasználás esetén a differenciálás hasznos eszköze lehet.
 • kommunikációs kompetenciák: a szövegértelmezés eredeti forrás alapján egyre hangsúlyosabb szerepet kap a közoktatásban – ehhez kapcsolódnak a FSZEK Központi Könyvtár gyűjteményének helyet adó épület történetét bemutató keret egyes feladatai
 • digitális kompetenciák: a tananyag feldolgozása saját telefon, tablet, illetve számítógép használatával, önszabályozó módon történik
 • matematikai, gondolkodási kompetenciák: a konkrét adatsor elemző értelmezésére hívó feladat mellett interdiszciplináris kapcsolódások felfedezése
 • kreativitás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: tevékenységközpontú zenei megismerés

Egyéb célok: a közgyűjtemény zenei nevelésben való szerepének erősítése virtuális úton, aktív felhasználói kapcsolat kiépítésére motiválással, majd a Zenei Gyűjtemény által kínált foglalkozásokon keresztül (könyvtári órák, koncertek). Egyúttal figyelmükbe ajánljuk a FSZEK egyéb részlegeinek pedagógiai célú szolgáltatásait bemutató webináriumot a témahét csatornáján.
 

Eszközigény

 • számítógép / laptop / tablet / okostelefon / tantermi alkalmazás esetén okostábla
 • internetelérés
 • böngésző, videó lejátszásához szükséges szoftver