Places (IKT Műhely)

Csanády Szilvia

11. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A diákokkal az utazás, nyaralás témakört dolgozzuk fel oly módon, hogy egy digitális utazási katalógust készítünk, amely a tankönyv e témakörét feldolgozó fejezetének úti céljait tartalmazza.A projekt célja, hogy a diákok felelevenítsék az utazás témaköréhez kapcsolódó szókincset és nyelvtant, valamint új szavakkal, kifejezésekkel bővítsék azt. Megtanuljanak bemutatni, leírni egy helyet, önállóan megfogalmazni, kifejezni és megosztani a véleményüket, javaslatot tenni.

A projektportfólió letölthető innen.

Fejlesztési cél

A tanulók képesek az írott és beszélt nyelv megértésére a projekt témájában.

  • Digitális készségek/kompetenciák fejlesztése: PowerPoint prezentáció, kiadványszerkesztés – issuu.com, gondolattérkép – bubbl.us, szófelhő – wordle.net, blog – blogger.com, kollektív dokumentumszerkesztés – titanpad.com
  • Kritikai gondolkodás és problémamegoldás: a különböző nézőpontokat tisztázó, jobb megoldáshoz vezető lényegi kérdések azonosítása és felvetése
  • Kommunikáció és együttműködés: gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban, együttműködőkészség különböző csapatokkal
  • Társas és multikulturális készségek: megfelelő és eredményes együttműködés másokkal, a csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben, a kulturális különbségek áthidalása, az eltérő nézőpontok felhasználása az innováció és a minőség növelése érdekében 

Eszközigény

számítógépek, internet-hozzáférés, kiadványszerkesztő