Sasszem nyomozóiroda (Digitális Módszertár)

Valastyánné Rábl Stefánia

5. - 8. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A projektet egy projekthét keretében valósítottuk meg, 5-8. osztályos diákok részvételével vegyesen. A projekt témája a magyarországi Világörökség-helyszínek voltak, kerettörténetbe foglalva. A történet szerint egy ausztrál ügyvéd, Fraser Munro, kereste fel Sasszem nyomozó irodánkat€e-mailban. Egy '56-os magyar barátja, Kenéz Mihály, elhunyt, és nagyon különös végrendeletet hagyott hátra. Az örökös az unoka, Kenéz Péter, aki egy hónapot kapott egy bizonyos magyarországi kincs megtalálására. Válaszoltunk az ügyvédnek, hogy vállaljuk a nyomozást. Kiszámolták a gyerekek, hány óra lehet Sydneyben, amikor nálunk délelőtt van.

Csapatokat alakítottunk, 7-8. osztályos diákok voltak a főnyomozók, ők választhattak munkatársakat. Jött is hamar a válasz az ügyvéd úrtól e-mailben. A€ titkosírással készült végrendeletet küldte, ezt kellett megfejteni. Rá kellett jönniük a gyerekeknek, hogy rovásírással van írva, jobbról balra kell olvasni. A levél a Világörökség helyszíneiről szólt, Kenéz úr életútjával összekapcsolva, beleszőve néhány nevezetes személy nevét, akik egy-egy helyszínhez kapcsolhatók. Arra is rá kellett jönniük a csapatoknak, hogy ezek a magyarországi Világörökség helyszínei. A gyerekek, nyomozók feladata volt, hogy az interneten minél több információt szerezzenek az egyes helyszínekről és Wordben, vagy PPT-ben prezentálják. 8 csapatunk dolgozott a feladaton. Az elkészült anyagokat e-mailban küldték az €ügyvédnek, aki csak az igényesen elkészített anyagot fogadta el. Cserébe rovásírásos betűket küldött, amiből a keresett kincs helyét kellett megkapni. Nagy verseny alakult ki a csapatok között, ki jön rá leghamarabb a megoldásra.

A második napon eljátszottuk, hogy GLS gyorspostával érkezett címünkre egy csomag, melyben a világörökségi helyszínekről szóló prospektusok és borítékokban szétvágott képek voltak. Ezeket össze kellett állítaniuk a gyerekeknek és megnevezni, melyik helyszínhez tartozik a kép. A prospektusokat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Világörökség Titkárságától kaptuk ajándékba, de a gyerekek úgy tudták, Ausztráliából érkezett. A 4. nap végére minden csapat megszerezte az összes betűt. A betűket lefordítva a megfejtés: "Fiam, a kincs Magyarország!" mondat volt. Közben egész héten, mellékesen, azt nyomozták az iskolában, ki az ügyvéd, aki válaszol nekik.

Mi, tanárok természetesen nem tudtunk semmit. A lányom volt a beépített ember. 4. nap délben bejött az iskolába, a portás néni bejelentette, hogy itt az ügyvéd úr unokahúga. Nagy volt a meglepetés! Ő értékelte a gyerekek munkáját és kiosztotta az elismerő okleveleket a jól végzett munkáért.

A projekthez kapcsolódóan felutaztunk Budapestre a projekt előtti szombaton, és hét közben egy délutánt Pannonhalmán töltöttünk. Így négy világörökségi helyszínen járhattak a gyerekek.

Fejlesztési cél

Az alkalmazott módszerek (keretmese, internet, e-mail) nélkül a gyerekek nem lettek volna ilyen motiváltak, ha csak az lett volna a feladat, hogy gyűjtsetek információkat a magyarországi, Világörökséghez tartozó helyszínekről könyvekből.

Megtanulták az információk megfelelő válogatását és azokból prezentáció készítését. (Az ügyvéd úr csak igényes munkákat fogadott el.)

Megtanulták, hogyan kell udvarias, megfelelő stílusú e-maileket írni.

Csoportban dolgoztak, különböző korú gyerekek, így az informatikai ismeretük is különböző volt. A nagyok lelkesen segítettek a kisebbeknek. Sőt a csoportok, bár versenyben álltak, még is segítették egymást a prezentációk elkészítésében.

A tanárok, mint általában a projektek során, facilitátor szerepet töltöttek be. A munka kereteit szabtuk meg, de hagytuk őket önállóan dolgozni.

A célunk abszolút kapcsolódott az iskola céljaihoz: pl. a teljesítő-képes tudás elsajátításához szükséges tanulási technikák megismertetése a tanulókkal, erkölcsi értékek tiszteletének, a segítőkészségnek, a szociális, közösségi problémák iránti érzékenység fejlesztése, hazánk történelmi emlékeinek, az épített és természeti környezet megismerése, kulcskompetenciák fejlesztése.€

Eszközigény

 

A módszertani ötlet teljes egészében – a megvalósítás részletes lépéseivel, és a megvalósítást segítő letölthető csatolmányokkal együtt – itt tekinthető meg a Digitális Módszertárban.