VintAGED? (IKT Műhely)

Tóth Éva

9. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A női szabó diákok csoportokba osztva 3-4 nagy történelmi korszakot vizsgálnak meg a divat és az angol nyelv szempontjából, és annak hatását a jelenkori divatra [Ókor (Egyiptom, római-görög), Reneszánsz, Rokokó/barokk, 20. század]. A projekt címében a szójáték a vintage (régi, nosztalgikus) és az aged (elavult) szavakra épül. A projekt célja ráébreszteni a tanulókat, hogy a modern divat gyökerei visszanyúlnak a múltba: nem minden elavult, ami régi. A tanulók a korszakokról információkat keresnek a helyi, városi könyvtárban és informatikaóra keretében az interneten, majd bemutatják a korszakot a többieknek. A projekt során több produktum is készül, mind a divat, mind az angol nyelv témakörében. Információgyűjtés céljából a tanulók tanulmányi kirándulásra mennek.

A projekportfólió letölthető innen.

Fejlesztési cél

A diákok szociális és kulturális hátrányosságokkal rendelkező kilencedik évfolyamos szakiskolások. Legtöbben tanulási nehézségekkel küzdenek, ismereteik hiányosak, sokszor az alapvető magatartási normákkal sincsenek tisztában. A szociális hátrány megnyilvánul a digitális szakadék szélesedésében. A projekt célja, hogy olyan gyakorlati ismereteket szerezzenek a diákok, melyeket hasznosíthatnak szakmájukban, és ezáltal jobban megismerkednek a saját képzésükkel is – miközben informatikai eszközöket használnak. A munka során a gyakorlati, szakmai és közismereti tárgyak találkoznak. A tanulmányi kirándulás lehetőséget ad arra, hogy a diákok egy múzeumpedagógiai foglalkozás keretében kutassanak a múzeumban is a divattal kapcsolatos kérdésekről is.

A célok kitűzésekor a fent felsorolt problémákat és hátrányokat vettem figyelembe, ezek alapján a projekt fő célja, hogy az alapkészségekhez kapcsolódó problémákat javítsa és ezáltal a szociális és kulturális hátrányokat csökkentse. A diákok IKT alkalmazások használatával megpróbálják megérteni a történelemi korszakok, a divat és a nyelv összefüggését; rendszerezik és szelektálják a megszerzett információkat. A projekt ötvözi a szakmai, gyakorlati és közismereti tudást. Elmondható az is, hogy a projekt másik fő célja a korábbi negatív tanulási tapasztalatok ellensúlyozása.

Fejlődik a diákok együttműködő-készsége, alkalmazkodóképessége, és személyisége. A csoportokon belül a szerepek leosztása során mindenki hasznos tagjává válik a projektnek és saját feladatot kap. A változatos értékelő eszközök lehetőséget adnak, hogy fejlődjön a diákok kritikus gondolkodása, önértékelése.

Eszközigény

fényképezőgép, számítógép(ek), projektor, videokamera, internet-hozzáférés, képfeldolgozó, kiadványszerkesztő, böngésző, multimédiás alkalmazások, szövegszerkesztő, levelezőprogram, PowerPoint, SMART Notebook szoftver, Google űrlap, Popplet, TeamUp, ClassDojo, Fotor, Tagxedo, Notegraphy, Jigsawplanet, Microsoft Autocollage, PowerPoint, RecitheThis, Audacity, Blabberize, Jamendo, Flickr, GetLoupe, Windows Movie Maker, Coggle, Photopeach, Youtube, ClassBadges