Vízben az erő! - Vízgazdálkodás, árvízvédelem, vízenergia-hasznosítás (Tempus)

Guba András

5. - 12. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A vízgazdálkodásra, árvízvédelemre és vízenergia-hasznosításra fókuszáló projekt keretében a diákok hét tanóra alatt járhatják körül a vízzel kapcsolatos problémákat. Földrajzi információs rendszer tanulmányozása és gátak 3D modellezése mellett még egy disputa is megrendezésre kerül a völgyzárógátak építésének dilemmájáról. A téma több szempontból történő megközelítése lehetővé teszi, hogy a tanulókkal együtt újra és újra rácsodálkozzunk, hogy micsoda erő rejlik a vízben.

Vízgazdálkodás, árvízvédelem és vízenergia-hasznosítás áll ennek a digitális projektnek fókuszában. A hét órából álló tervet a vízzel kapcsolatos problémák kapcsolják össze, s a diákok gondolatok és érvek folyamatán keresztül kaphatnak képet a problémák megoldásáról.

Az első két órán a diákok megismerkednek az alapfogalmakkal, az ArcGis alkalmazással egy földrajzi információs rendszert tanulmányoznak a Duna folyása mentén, majd tankockákat és gondolattérképeket készítenek a tanultak alapján. Az árvízvédelem feldolgozása szakértői mozaik módszerrel és digitalizált történelmi térképek tanulmányozása által történik a harmadik órán. A negyedik és ötödik alkalmon egy disputára kerül sor a völgyzárógátak építésével kapcsolatban, melyre online poszterek készítésével és kiselőadásokkal készülnek fel a tanulók. A projekt utolsó szakaszában gátak 3D modellezése történik, az utolsó óra pedig elsősorban ismétlésről, visszajelzésről és értékelésről szól Quizlet és Kahoot használatával. 

A projekt végére kétségkívül széleskörű ismeretekre tesznek szert a diákok a vízzel kapcsolatos problémák ügyében, s számos olyan felülettel megismernek, amit később saját kutatómunkában is jól tudnak alkalmazni.

A módszertani ötlet teljes egészében – a megvalósítás részletes lépéseivel, és a megvalósítást segítő letölthető csatolmányokkal együtt – megtekinthető a Digitális Módszertárban.

Fejlesztési cél

Fejlesztett kulcskompetenciák: Természettudományos kompetencia, Digitális kompetencia

Eszközigény

Hardver: tanári számítógép, projektor, interaktív tábla, tanulói laptopok, okos telefonok, tabletek
Szoftver: Power Point
Alkalmazások: Google Táblázatok, ArcGis, LearningApps, Popplet, Google Föld, Padlet, SketchUp, Quizlet, Kahoot