Vizes környezetünk fizikája (IKT Műhely)

Filep Doina Otília

7. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

Ebben a projektben a tanulók a hidrosztatika témakörhöz tartozó fogalmakat, törvényeket fogják megismerni, megtanulni. A szükséges előzetes ismeretek áttekintése után tanulóközpontú tanulási folyamatok során a gyerekek új ismereteket szereznek, IKT eszközöket használnak. A diákcsoportok kísérleteznek, gondolkodnak, vázlatot írnak, kinyilvánítják véleményüket szóban és írásban, feladatlapot készítenek, fényképeznek, terveznek, saját terméket hoznak létre, mindezt hagyományos módon és új innovatív módszerek, eszközök használatával. A legfontosabb cél tulajdonképpen a tanulók motiválása a természettudományos tantárgyak tanulásában.

A projektportfólió letöltehető innen.

Fejlesztési cél

  • Az információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a válaszok megtalálása érdekében.
  • Összetett döntések meghozatala és választás.
  • Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban.
  • Együttműködőkészség különböző csapatokkal a produktum létrehozásának érdekében.
  • A technológia mint eszköz alkalmazása az információgyűjtésben és -rendszerezésben, az információk értékelése a tervezett termék létrehozásában.
  • Az információhasználat erkölcsi/jogi problémáinak alapvető megértése.
  • Az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése.
  • Megfelelő és eredményes együttműködés másokkal; a csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben. 

Eszközigény

számítógépek, nyomtató, digitális fényképezőgép, projektor, interaktív tábla, tanulói laptop, internet-hozzáférés