XIX. század költői a Facebookon (Digitális Módszertár)

Vajda Éva

5. - 12. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A módszertani ötletet egy ötórás projektre terveztem, amit az iskola projekthetében valósítottunk meg. A projekt célja a XIX. század magyar költészetének, a reformkor irodalmának (Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany) összefoglalása. Mivel ez az anyagrész igen nagy és összetett, ezért semmiképp sem kívántam a hagyományos módszert alkalmazni, a rutinfeladatok már nem alkalmasak a megtanult irodalmi ismeretek teljes körű mozgósítására. Maga a projekthét is kínálta az inspiráló tanulási lehetőségeket. Az online tanulási környezet szabadságot és autonómiát ad a diákoknak, támogatja a kreativitást, ezért az alkalmazott módszerek az IKT-eszközök tanórai beépítésére épülnek.

A konkrét feladat az említett költők Facebook-profiljának létrehozása volt. A profil elkészítése csoportmunkában történt, megalkottunk mindegyik költőhöz egy-egy 5 főből álló kisebb csoportot, majd a költők neveit a diákok kihúzták. A csoportok laptopokat, tableteket hoztak az órákra, elkészítették a költők regisztrációját a Facebookon, majd elkezdődött az egyhetes munka. A feladat meghatározásában az szerepelt, hogy a profilok alkalmazkodjanak a költők személyiségéhez, és feltétlenül tartalmazzanak széleskörű irodalmi-közéleti ismereteket, amennyire lehet, kerüljék az irodalmi bulvárpletykákat, néhány szórakoztató megjegyzés-komment megengedhető. A kutatást, a munkát otthon is folytatták, inspirálta őket, hogy alternatív módon szerkeszthetik, állíthatják össze a tananyagot. A sikeres profilhoz rengeteg szakirodalmat, verset olvastak el a diákok, saját bevallásuk szerint az IKT-eszközök alkalmazása sokkal motiváltabbá tették őket. A motiváció az egy hét alatt végig fenntartható volt: mindenki talált magának tetsző feladatot a profilszerkesztés során.

Fejlesztési cél

- az irodalom alternatív megközelítése

- az irodalom mint "haszontalan", a versenyszférában nem "ütős"€ tantárgy elképzelésének megváltoztatása

- a digitális kompetencia fejlesztése

- az online alkalmazások tanulásra és tananyag-elsajátításra is alkalmasak

- a web 2.0 szemléletének pedagógiában való alkalmazása

- kreativitás fejlesztése

- tanulási stratégiák megváltoztatása

- hatékonyabb, örömtelibb tanulás

- hatékony csapatmunka

- eredményesebb információkeresés

- piacképes, konvertálható tudás megszerzése

- a hagyományos €žtanárkép€ megváltoztatása, a digitális szakadék csökkentése tanár és diák között

Eszközigény

  • Hardver: laptop, tablet
  • Alkalmazások: Facebook

 

A módszertani ötlet teljes egészében – a megvalósítás részletes lépéseivel, és a megvalósítást segítő letölthető csatolmányokkal együtt – itt tekinthető meg a Digitális Módszertárban.