Célcsoport

Típus

Évfolyam

{{ $item.name }}

Helyszín

{{ $item }}

A tartalmi kínálatot folyamatosan bővítjük.

Madarat tolláról, embert profiljáról (IKT Műhely)

Tóth Anna

5. - 8. évfolyam

Módszertan

A projekt során a diákok a közösségi oldalakról és az internet veszélyeiről végeznek kutatómunkát, majd ötleteket adnak, hogyan lehet ezeket a veszélyeket elkerülni. Felépítünk egy stratégiát, hogyan lehetne minél több (fiatal) ember figyelmét felhívni ezekre a veszélyekre, majd kivitelezzük ezeket az ötleteket. figyelmét felhívni ezekre a veszélyekre, majd kivitelezzük ezeket az ötleteket.

Tovább

Magyarok a Gulag és Gupvi táborokban (Magyar Nemzeti Levéltár)

Csonka Laura és Farkas Andrea

10. - 12. évfolyam

Módszertan

A projekt keretében a diákok a digitális formában elérhető különböző források révén megismerhetik, hogyan kerültek ki magyar állampolgárok a szovjet munkatáborokba, ott kényszermunkásként milyen körülmények között éltek, dolgoztak. Ezzel betekintést nyerhetnek az 1945 utáni magyar történelem egyik legtragikusabb fejezetébe. 

Tovább

MajmoZoo projekt (DTH 2016) (webinárium)

Kiss Mónika és Skultéty Zoltánné

1. - 4. évfolyam

Módszertan

A Digitális Témahét felkészítő webináriumok sorozatának március 21-én tartott előadásában Kiss Mónika és Skultéty Zoltánné a tavalyi Digitális Témahét projektjüket mutatta be külön kitérve az alkalmazott Redmenta alkalmazásra, valamint a projekt továbbgondolásaként az intézmények közötti együttműködés lehetőségeire az eTwinning program keretében.

Tovább

Maroknyi eszköztár – Okostelefon és kommunikáció a 21. században (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum)

Elek Ágnes, Nagy Anikó, Skublics Mária (múzeumpedagógus)

5. - 8. évfolyam

Módszertan

A tanulók tanári prezentáció során, valamint csoportokra bontva, könyvtári és internetes források kutatásával ismerkednek meg az információ kódolásának, tárolásának, közvetítésének lehetőségeivel, az információ áramlásának technikai vívmányaival és ezeknek az eszközöknek a fejlődéstörténetével, a mindennapi kommunikációban betöltött szerepével.

Tovább

Médiatudatosság-projektek a Digitális Témahéten (webinárium)

Timár Borbála (Digitális Gyermekvédelmi Stratégia, pedagógiai szakértő)

7. - 12. évfolyam

Módszertan

A Digitális Témahétre a Digitális Káprázatok tananyagcsomaghoz kapcsolódva négy projektjavaslat készült el, az internetfüggőségek, a testképzavar, az információ hitelessége és a több forrásból történő tájékozódás témakörében, középiskolások számára; a webinárium ezeket mutatja be.

Tovább

Médiatudatosságra nevelés digitális környezetben (webinárium)

Tímár Borbála

1. - 12. évfolyam

Módszertan

A Digitális Témahét felkészítő webináriumok sorozatának március 22-én tartott előadásában a Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesülettől Tímár Borbála tartott médiapedagógiai előadást. A történeti áttekintést számos jól alkalmazható gyakorlat, használható tartalom bemutatása követte.

Tovább

Meseország (Digitális Módszertár)

Tarné Éder Marianna

1. - 4. évfolyam

Módszertan

A Tempus Közalapítvány Tudástár módszertani gyűjteményében már több mint 800 gyakorlat leírása érhető el. A gyűjteményben a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötleteket találsz. Itt a Meseország projekt leírását ajánljuk.

Tovább

Mesés Mátyás-mondák (tematikus terv)

Bosányi Éva

3. - 4. évfolyam

Módszertan

A diákok különböző történelmi személyiségekről olvasva az olvasókönyvben található szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegeket dolgozzák fel interaktív online játékok, illetve egyéni és csoportmunkában megvalósuló kreatív digitális módszerek segítségével. 

Tovább

Mik azok az álhírek?

Bűvösvölgy

5. - 12. évfolyam

Módszertan

A segédanyagok különböző szempontok szerint tekintik át az álhírek típusait, motivációit: pl. mi az álhír, miként működik, milyen típusai vannak, hogyan ellenőrizhető egy cikk hitelessége, mitől számít megbízhatónak egy híroldal. 

 

Tovább

Modern hímes tojás (Szabadtéri Néprajzi Múzeum)

Bokonics-Kramlik Márta

4. évfolyam

Módszertan

A projekt során a diákok tanulócsoportokban, mozaik és Zsolnai módszerrel dolgozzák fel a különböző húsvéti tojásdíszítési technikákat. Interneten is elérhető adatbázisokból, video megosztókon keresztül gyűjtik össze a húsvéti tojással kapcsolatos információkat (motívumkincs, festőlevek előállítása, díszítési technikák, tojásjátékok stb.), amit az egyes csoportok megosztanak egymással.

Tovább

Mozgó töltések (IKT Műhely)

Klacsákné Tóth Ágota

10. évfolyam

Módszertan

Naponta használt eszközeink jelentős része elektromos árammal működik, a jelenség törvényszerűségeinek megismerését célozza meg a projekt. A diákok tanulmányozzák egy a hétköznapi életben jelenlévő elektromos eszköz működését, fejlődését; elkészítik annak működő modelljét. Munkájuk során online, valamint nyomtatott újság készül.

Tovább

Nem mind arany, ami fénylik (IKT Műhely)

Balázs Katalin

8. évfolyam

Módszertan

A "Nem mind arany, ami fénylik" című portfólió 10 tanórában dolgozza fel a fémek témakörét. Projektalapú oktatás során, digitális eszközök és internetes felületek használatával tanultuk meg a tananyagot egy 8. évfolyamos, nyolcosztályos gimnáziumi osztály egyik csoportjával.

 

Tovább