EDU&FUN Digitális Élményközpont Különdíja

2021. március 22.

A Digitális Témahét 2021 program keretében az EDU&FUN Digitális Élményközpont különdíjat hirdet azon pedagógusok számára, akik olyan pedagógiai projektet vagy online oktatási jó gyakorlatot valósítanak meg, amelyben kiemelten jelenik meg a programozás, mint kompetenciafejlesztő tevékenység.


Díjazás: A különdíjat elnyerő 6 pedagógus 10 órás, ingyenes digitális pedagógiai képzésben részesül, amelynek keretében a résztvevők egyéni pedagógiai gyakorlatához is igazítva az elektronikus mérés-értékelés, az online együttműködés, tartalomfejlesztés, a tudatos és biztonságos online tanulás lehetőségei mellett a legmodernebb oktatástechnológiai eszközöket is megismerhetik az EDU&FUN Digitális Élményközpontban.


I. Az elbírálás szempontjai pedagógiai projekt esetén:

 • Az intézmény regisztrált a Digitális Témahét honlapján;
 • A megvalósult pedagógiai projekt min. 5X45 perc;
 • A projektben kiemelten jelenik meg a programozás, mint kompetenciafejlesztő tevékenység;
 • A megvalósított projekt beszámolója, valamint a projekt során készült képek és egyéb produktumok megjelennek az iskola honlapján vagy más publikus felületen, valamit csatolta a szakmai dokumentációt.

Általános értékelési szempontok:

 • Projektpedagógiai elvek teljesülése 
 • Digitális kompetencia fejlesztése 
 • Esélyegyenlőség növelése 
 • Digitális eszközök innovatív használata 
 • Illeszkedés a kerettantervekhez 
 • Eredetiség, újszerű ötletek 
 • Szakmai tartalom 
 • Formai megjelenés

A pályázat benyújtása a pedagógiai projektek számára készült űrlapon lehetséges.


A pályázat benyújtásához szükséges szakmai dokumentációt (projektsablon) innen töltheti le.
 

II. Az elbírálás szempontjai online oktatási jó gyakorlat esetén:


- Az intézmény regisztrált a Digitális Témahét honlapján;
- A megvalósult online oktatási jó gyakorlat min. 3X45 perc;
- Az online oktatási jó gyakorlatban kiemelten jelenik meg a programozás, mint kompetenciafejlesztő tevékenység;
- A bemutatott online oktatási jó gyakorlat hangsúlyt fektet:

 • az önálló tudásépítésre;
 • a kreatív és alkotó digitáliseszköz-használatra;
 • a tudatos és biztonságos internethasználatra;
 • az online kontaktórák és az otthoni önálló és/vagy csoportmunkák hatékony szervezésére;
 • illeszkedik a kerettantervhez;
 • a digitális technológiával támogatott diagnosztikus és formatív értékelésre.

A pályázat benyújtása az online oktatási jó gyakorlatok számára készült űrlapon lehetséges.


A pályázat benyújtásához szükséges szakmai dokumentációt (online oktatási jó gyakorlat sablon) innen töltheti le.


A pályázatok benyújtási határideje: 2021. május 3.