Neteducatio Különdíjak

2021. március 25.

Neteducatio különdíjak

A Digitális Témahét 2021 program keretében a Neteducatio Kft. (neteducatio.hu) különdíjat hirdet azon pedagógiai projekteket vagy online oktatási jó gyakorlatokat megvalósító pedagógusok számára, akik a tervezés során a cégünk által kiadott könyveket, vagy képzési anyagokat használtak fel.

Netedu Suli különdíj

A különdíjra olyan regisztrált intézmények pedagógusainak jelentkezését várjuk, akik projektet vagy online oktatási jó gyakorlatot valósítanak meg általános vagy középiskolai korosztályban, digitális eszközök segítségével, és projekttervükben dokumentálják, cégünk valamely kiadványának felhasználását. 
A beérkező pályázatok közül a Neteducatio Kft. egy pályaművet jutalmaz: a díjazott pedagógus 100.000 Ft értékű képzési és könyvcsomagban részesül.

Netedu Ovi Különdíj

A különdíjra olyan regisztrált intézmények pedagógusainak jelentkezését várjuk, akik pedagógiai projektet vagy online oktatási jó gyakorlatot valósítanak meg óvodai  korosztályban, digitális eszközök felhasználásával, és projekttervükben dokumentálják, cégünk valamely kiadványának felhasználását. 
A beérkező pályázatok közül a Neteducatio Kft. egy pályaművet jutalmaz: a díjazott pedagógus 100.000 Ft értékű képzési és könyvcsomagban részesül.

I. A pályázati elbírálás szempontjai pedagógiai projekt esetén:

 • Az intézmény regisztrált a Digitális Témahét honlapján;
 • A megvalósult pedagógiai projekt min. 5X45 perc;
 • A projektben kiemelten jelenik meg a programozás, mint kompetenciafejlesztő tevékenység;
 • A megvalósított projekt beszámolója, valamint a projekt során készült képek és egyéb produktumok megjelennek az iskola honlapján vagy más publikus felületen, valamit csatolta a szakmai dokumentációt.
 • A szakmai dokumentációban szerepel a felhasznált Neteducatio által gondozott kiadvány pontos megnevezése (szerző, cím, kiadási év).

Általános értékelési szempontok:

 • Projektpedagógiai elvek teljesülése 
 • Digitális kompetencia fejlesztése 
 • Esélyegyenlőség növelése 
 • Digitális eszközök innovatív használata 
 • Illeszkedés a kerettantervekhez 
 • Eredetiség, újszerű ötletek 
 • Szakmai tartalom 
 • Formai megjelenés

A pályázat benyújtása a pedagógiai projektek számára készült űrlapon lehetséges.

A pályázat benyújtásához szükséges szakmai dokumentációt (projektsablon) innen töltheti le.
 
II. A pályázati elbírálás szempontjai online oktatási jó gyakorlat esetén:

 • Az intézmény regisztrált a Digitális Témahét honlapján;
 • A megvalósult online oktatási jó gyakorlat min. 3X45 perc;
 • Az online oktatási jó gyakorlatban kiemelten jelenik meg a programozás, mint kompetenciafejlesztő tevékenység;
 • A bemutatott online oktatási jó gyakorlat hangsúlyt fektet:

- az önálló tudásépítésre;
- a kreatív és alkotó digitáliseszköz-használatra;
- a tudatos és biztonságos internethasználatra;
- az online kontaktórák és az otthoni önálló és/vagy csoportmunkák hatékony szervezésére;
- illeszkedik a kerettantervhez;
- a digitális technológiával támogatott diagnosztikus és formatív értékelésre.
- a szakmai dokumentációban szerepel a felhasznált Neteducatio által gondozott kiadvány pontos megnevezése (szerző, cím, kiadási év).

A pályázat benyújtása az online oktatási jó gyakorlatok számára készült űrlapon lehetséges.

A pályázat benyújtásához szükséges szakmai dokumentációt (online oktatási jó gyakorlat sablon) innen töltheti le.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. május 3.