Digitális Témahét pályázatok

2022. április 13.

A Digitális Témahét 2022 programhoz csatlakozó intézmények, pedagógusok számára idén is több pályázati kategóriát hirdetünk meg. A hagyományosnak tekinthető digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt mellett idén is meghirdetjük a digitális pedagógiai gyakorlatok kategóriáját.
Az ajánlott, kiemelt témáink a digitalizáció a 21. században, a digitális írástudás és digitális gyermekvédelem és a mesterséges intelligencia. A digitális eszközökkel segített projektek tervezésekor idén is gondoljunk a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztésére és bevonására, a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés élénkítésére, a külhoni magyar pedagógusok és oktatási intézmények bevonására, az intézményen belül történő együttműködések élénkítésére, a projektmódszer alkalmazásának kiterjesztésére olyan kollégákra, akik még nem ismerik azt.

I. Pályázat digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt(ek)et megvalósító INTÉZMÉNYEK számára

A pályázatra olyan – minimum 5 tanórából/foglalkozásból álló – projekteket várunk, amelyek az intézményükön belül több pedagógus részvételével és több osztálynyi tanulóval, egy adott téma, problémafelvetés mentén valósítanak meg, és a projektek dokumentációját elérhetővé teszik az intézmény honlapján. A projekttervsablon használata előnyt jelent a pályázat elbírálása során.

I/A Köznevelési intézmények részére összesen 1,2 M Ft értékben, az oktatásban hasznosítható digitális eszköz nyerhető el. A kategóriában legfeljebb 3 intézmény díjazható.
I/B Szakképzési intézmények részére összesen 1,2 M Ft értékben, az oktatásban hasznosítható digitális eszköz a nyeremény. A kategóriában legfeljebb 3 intézmény díjazható.
I/C Együttműködési különdíjban két olyan intézmény részesülhet, amelyek projektjei(ke)t közösen valósítják meg. A különdíj értéke összesen 350.000 Ft, amely az oktatásban hasznosítható digitális eszközre költhető el.
I/D Az Óvodai különdíjat elnyerő óvoda 200.000 Ft értékű, az óvodai nevelésben hasznosítható, digitális eszközökre fordítható jutalomban részesül.

II. Pályázat digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt(ek)et vagy digitális pedagógiai gyakorlatot megvalósító PEDAGÓGUSOK számára

Az idei évben a pedagógus kategóriában indulók két pályázati forma – a digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt és a digitális pedagógiai gyakorlat bemutatása – közül választhatnak.
II/A Pedagógiai projekt(ek)et megvalósító pedagógusok részére összesen 600.000 Ft értékben, az oktatásban hasznosítható digitális eszköz a nyeremény. A kategóriában legfeljebb 3 pedagógus díjazható. A pályázatra olyan, projekteket megvalósító pedagógusok jelentkezését várjuk, akik más pedagógusok számára is hasznosítható módon dokumentálják a tanítási-tanulási folyamatot, valamint egy rövid beszámolóban az intézmény honlapján is megjelenítik a projekt produktumait. A pályázókat arra kérjük, hogy a dokumentáció elkészítéséhez az oldal alján letölthető projekttervsablont töltsék ki és csatolják a pályázati űrlaphoz.
II/B A digitális pedagógiai gyakorlatot bemutató pedagógusok részére összesen 300.000 Ft értékben, az oktatásban hasznosítható digitális eszköz a nyeremény. A kategóriában legfeljebb 3 pedagógus díjazható. A pályázatra olyan, a Digitális Témahéthez jól illeszkedő, de nem projekt formájában megvalósított a tanítás-tanulás folyamatába ágyazható programokat, módszertani megoldásokat, tanórai vagy tanórán kívüli gyakorlatokat megvalósító pedagógusok jelentkezését várjuk, akik más pedagógusok számára is hasznosítható módon dokumentálják kipróbált ötleteiket. A dokumentáció elkészítéséhez az oldal alján letölthető online oktatási gyakorlat sablont töltsék ki és töltsék fel a pályázati űrlaphoz.

Pályázatok benyújtásának módja, feltételei:

A pályázatokon való részvétel a Digitális Témahét oldalán való regisztrációhoz kötött. A regisztráció hiánya automatikus kizárást jelent a pályázatból! A pályázatok beadásával a pályázó a különdíjakra is automatikusan pályázik. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az űrlapok eléréséhez Google fiókba történő bejelentkezés szükséges!

Pályázati űrlap projekteket megvalósító intézmények számára
Pályázati űrlap projekteket megvalósító pedagógusok számára
Pályázati űrlap digitális pedagógiai gyakorlatokat megvalósító pedagógusok számára

A pályázat benyújtásához szükséges letölthető sablonok:

Projekttervsablon
Digitális pedagógiai  gyakorlat sablon

A pályázatok benyújtási határideje egységesen: 2022. április 25.

 

Digitális Témahét 2022 különdíjak

Da Vinci Kids Különdíj

Edu&Fun Digitális Élményközpont (Budapest)

              

Vodafone Scratch-verseny - Digitális Témahét 2022 különdíj

Vígvári Rendszerház Kft. Különdíj

A legaktívabb külhoni magyar iskolai közösség c. különdíj - Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága

MiD-Comp Kft. Különdíj

A 2022. évi Digitális Témahét a Digitális Jólét Nonprofit Kft. közreműködésében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg.

EMMI logo