A fogamzástól az elmúlásig (tematikus terv)

Balázs Brigitta

8. - 11. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A tananyagegység komplex módon biztosítja az ismeretek, készségek és képességek kreatív és együttműködő elsajátítását, illetve fejlesztését, az egészséges, felelős életmód és önismeret kialakítását, a hatékony önálló tanulás és megismerés fejlesztését.

Az első témától, a nemiség szintjeitől a tudatos családtervezésig minden tanórán szerepet kapnak a digitális eszközök különböző didaktikai formákban, szem előtt tartva az interdiszciplinaritást. Az alkalmazások támogatják az új anyag gyakorlását, az ismeretek megerősítését, a felelősségteljes párválasztással kapcsolatos gondolatok képi és írott megfogalmazását, a csapatban való együttműködést, a saját posztembrionális fejlődés bemutatását, narrációját, illetve az ismeretek rendszerezését. A kifordított osztályterem módszere segíti többek között a méhen belüli fejlődés és a születés (zárójelentés), tudatos családtervezés területén az önálló ismeretelsajátítást, az érvelés lépésenkénti fejlesztését. A tematikus terv támogatja azon pedagógusok munkáját a javasolt oktatóvideó-ajánlásokkal, akik még nem ismerik ezen alkalmazásokat. 

Fejlesztési cél

Mind a hagyományos, mind a digitális információ azonosításának, keresésének, előállításnak, bemutatásának, értékelésének a fejlesztése.

A megfigyelés, az ábraelemzés és -felismerés, koncentrációs, rendszerező képesség fejlesztése.

Digitális tartalmak készítése, megosztása és a kommunikáció fejlesztése.

Matematikai készségek: grafikonok értelmezése, zárójelentés értelmezése, adatok leolvasása (a mérési objektivitás és a matematikai paraméterek szerepe a biológiai vizsgálatokban, orvoslásban).

Eszközigény

Hardver:

  • tanári PC vagy latop
  • tanulói mobiltelefon vagy tablet vagy laptop

Alkalmazások: