A húsvéti locsolkodás (Szabadtéri Néprajzi Múzeum)

Bardócz-Tódor Enikő

4. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A projekt témája egy tavaszi népszokás, a húsvéti locsolkodás felelevenítése. A program során a gyerekek információt gyűjtenek a locsolkodás múltjáról és jelenéről. Legalább három csoportban fognak dolgozni. Az egyik csoport egy házat tervez, a második csoport a ház lakóit képzeli el, a harmadik csoport az odalátogató vendégeket, a locsolkodókat személyesíti meg. A csoportok kialakítják a karaktereiket, megalkotják történeteiket. Produktumaikat bemutatják egymásnak. A bemutatás után kerül sor a csaptok közös munkájára, ekkor megelevenedik, a történet lezajlik az esemény.

Csoporton belül mindenki a neki leginkább megfelelő feladatot vállalhatja.

Fejlesztési cél

Tanulási célok

 • digitális kompetencia: kreativitás, információk keresése és értékelése
 • anyanyelvi kommunikáció:
 • szóbeli - és írásbeli kommunikáció, együttműködés
 • olvasás, az írott szöveg megértése
 • a különböző szövegformák megismerésével, az önkifejezés aktivizálása.
 • társas és multikulturális készségek:
 • az írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejlesztése
 • megfelelő és eredményes együttműködés másokkal
 • a csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben
 • kreativitás és innováció; tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról
 • vizuális kifejezőképesség fejlesztése

Készségfejlesztési célok: önállóság, kezdeményezőkészség, problémamegoldás, alkotóképesség, kreativitás, együttműködés, döntéshozatal, az érzelmek kezelése, kapcsolati kultúra, társas tolerancia kockázatértékelés, kritikus gondolkodás.

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések: alapkérdés-mit nevezünk népszokásnak? Hogyan élnek tovább, a szokásaink? Hogy alakulnak át a népszokások? Napjainkban hogyan gondolkodunk népszokásainkról?

Eszközigény

Hardver:

 • digitális fényképezőgép
 • számítógép/laptop a pedagógusnak 
 • számítógépek/tabletek a gyerekeknek
 • projektor, interaktív tábla (interaktív tábla hiánya esetén fehér vászon, amire kivetíthetjük, amit szeretnénk)

Szoftver:

 • Popplet (http://www.popplet.com)
 • Bubbl.us (http://www.bubbl.us)
 • ClassDojo (http://classdojo.com)
 • Smilebox (http://smilebox.com)
 • Madmagz (http://madmagz.com)
 • TeamUp (http://teamup.aalto.fi/)
 • Microsoft Office csomag
 • Google Drive