A magyarság története 1301-1490 között (tematikus terv)

Medvegy János

9. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A tevékenységek célja, hogy a tanulók kreatívan és együttműködve sajátítsák el a téma tudásanyagát. A magyarság története 1301-1526 című feladatlap kreatív, kollaboratív és digitális eszközök használatával nyújt támogatást a pedagógusoknak. A tevékenységek között szerepel érvelés és esszéírás I. Károly uralkodásával kapcsolatban, az ősiség törvényének elemzése és értékelése írásban vagy videófeleletben, infografikák készítése a 14-15. századi magyar társadalomról és gazdaságról, magazin készítése Hunyadi János életéről, illetve kollaboratív screencasting videóprezentáció készítése Mátyás király uralkodásáról. A feladatlap tartalmaz online értékelési lehetőségeket, amelyeket a pedagógus tetszése szerint módosíthat. A tevékenység a Magyarság története a kezdetektől 1301-ig című tematikus terv szerves folytatása.

Fejlesztési cél

A tanuló a korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül belátja, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Királyság a közép-európai régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével. Tudja, hogy az ország fejlődésének lehetőségeit lényegesen befolyásolta az oszmán törökökkel folytatott küzdelem. 

Eszközigény

Tanulói laptop/tablet/okostelefon 

Tanulói Google-fiók a Google Docs, Google Forms, Google Maps és Google Drawings alkalmazások eléréséhez.