A magyarság története a kezdetektől 1301-ig (tematikus terv)

Medvegy János

9. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A tevékenységek célja, hogy a tanulók kreatívan és együttműködve sajátítsák el a téma tudásanyagát. A magyarság története a kezdetektől 1301-ig című feladatlap kreatív, kollaboratív és digitális eszközök használatával nyújt támogatást a pedagógusoknak. A tevékenységek között szerepel a magyar törzsek vándorlásának és a honfoglalás menetének ábrázolása digitális térképen, érvelés és vita a magyarok eredetével kapcsolatban, a 899. évi itáliai hadjárat legfontosabb eseményeinek ’geotagelése’, screencasting videóprezentáció készítése a honfoglalók életmódjáról és a 13. századi eseményekről és változásokról, esszéírás Géza politikájáról, I. István politikájának feldolgozása rövid videókban, egy petíció írása a pogánylázadásokkal kapcsolatban, László és Kálmán törvényeinek elemzése videófeleletben, a 12. századi magyar társadalom és gazdaság feldolgozása infografikán és ok-okozati összefüggések feltárása az Aranybulla cikkelyei alapján. A feladatlap tartalmaz online értékelési lehetőségeket, amelyeket a pedagógus tetszése szerint módosíthat. A 12 tanórás tevékenység során nyomon követhető a diákok előrehaladása – elsősorban játékos kvízekkel, amelyeknek a dolgozatokhoz hasonlóan eltárolható az eredménye. 

Fejlesztési cél

  • információ gyűjtése és önálló rendszerezése, értelmezése: infografika készítése, portré készítése  
  • kritikai gondolkodás fejlesztése: folyamatábra készítése, petíció írása 
  • szövegalkotás: esszéírás, screencasting prezentáció készítése 
  • tájékozódás: térképkészítés 

Eszközigény

Tanulói laptop/tablet/okostelefon 

Tanulói Google-fiók a Google Docs, Google Forms, Google Maps és Google Drawings alkalmazások eléréséhez.