A sirály a király IKT-s feldolgozása (Tempus)

Bosányi Éva

1. - 4. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

J vagy ly- nem éppen a legkedveltebb tananyag a harmadikosok körében általában… De lehet az! Ennek a témakörnek újszerű, digitális elemeket is beemelő feldolgozását tűzi ki célul ez a projekt, ahol Bosnyák Viktória „A sirály a király” című regényét dolgozzák fel az iskolások némi bábozás, triminozás, akasztófázás és újságkészítés kíséretében. Csak ne lepődjön meg senki, ha a diákok sorban állnak majd az új feladványokért…

A Bogozó elnevezésű magyar nyelvi, tehetséggondozó szakkörben olyan harmadikosok gyűltek össze, akik szeretnek olvasni és vonzza őket a számítógépes feladatok világa.  Számukra készült ez a féléves projekt, melynek keretében Bosnyák Viktória: „A sirály a király” című regényét dolgozták fel főleg IKT eszközök segítségével.

A heti kétszeri alkalommal tartott szakkörök felépítése a következőképp alakult: Az első alkalomra a tanárnő előkészítette a könyv adott fejezetének feldolgozását különböző feladatokkal (trimino, akasztófa, LearningApps feladatai), majd közösen elolvasták az adott fejezetet és megbeszélték. Mivel a második alkalom két nappal később volt, ezért felidézésképpen újból elolvasták az adott fejezetet, de most dramatizáló olvasással, majd ezután következtek a szövegértési és helyesírást gyakoroltató feladatok. A foglalkozások során készültek síkbábok, Díjkiosztó ünnepséget rendeztek a könyv állatszereplőinek, majd a projektet a Szigeti Hírmondó elkészítésével zárták.

A projekt kiváló lehetőséget ad a j-ly témakörének izgalmas elsajátítására, s fontos előnye, hogy csupán internetkapcsolatot és egy interaktív táblát igényel, nincs szükség tabletekre vagy éppen tanulói számítógépekre.

A módszertani ötlet teljes egészében – a megvalósítás részletes lépéseivel, és a megvalósítást segítő letölthető csatolmányokkal együtt – megtekinthető a Digitális Módszertárban.

Fejlesztési cél

Fejlesztett kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció; Digitális kompetencia; Szociális és állampolgári kompetencia; Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Eszközigény

Hardver: interaktív tábla
Szoftver: Word, Adobe Acrobat Reader
Alkalmazások: MyFreeBingoCards, LearningApps, Smart Notebook