A világ érzékelése micro:bittel (tematikus terv)

Klacsákné Tóth Ágota

5. - 12. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A pedagógiai terv kész, a kódolás alapjaival már tisztában lévő diákok kezébe adható kártyacsomagot tartalmaz. A kártyákkal a diákok megtanulhatják, hogy használhatják a micro:bit belső szenzorait mindennapi életben működő modellek készítésére.  

A diák az önálló tanulás során a kártya kihívásának magyarázata alapján elkészíti a kódot. Futtatja azt és értékeli, hogy a futási eredmény megfelel-e a kihívásnak. Ha nem, a mintakód alapján hibakeresést végez. Az önálló kihívásokkal is egyedül próbálkozik, ha elakad, a kártya hátoldalán talál megoldást, vagy társaitól, illetve a tanárától kér útmutatást. A saját kód bemutatása során értékeli a saját munkáját, társaitól és a tanártól kap szóbeli visszajelzést.  

A tematikus tervet alkalmazó tanárok a hagyományostól eltérő szerepbe kerülnek, a foglalkozások túlnyomó részében nem ők adják át az ismereteket, a tanulók általában jól elboldogulnak nélkülük. Az órákon van módjuk megfigyelni, kérdésekkel segíteni tanulóik gondolkodását, kreativitását. 

Fejlesztési cél

  • Anyanyelvi kompetencia: Önálló szövegértelmezés, az elsajátított ismertek mások felé történő szóbeli közlése 
  • Idegennyelvi kompetencia: Angol nyelvű utasítások megértése, alkalmazása 
  • Matematikai kompetencia: Matematikai műveletek alkalmazása, algoritmikus gondolkodás fejlesztése 
  • Természettudományos kompetencia: A mindennapi életben előforduló problémákhoz működő modell készítése 
  • Digitális kompetencia: Az IKT nyújtotta lehetőségek felismerése a kreativitást és innovációt igénylő feladatok, problémák megoldásában. 
  • Hatékony önálló tanulás 
  • Kritikai gondolkodás és problémamegoldás 
  • Információs műveltség 
  • Együttműködés 

Eszközigény

Tanulónként micro:bit mikrokontroller, USB kábel, számítógép; lehetőség szerint elemtartó; ha nincs a kódolás a szoftver szimulátorával végrehajtható. 

A 2. 3. 6. 7. és 8. foglalkozáson a mikrokontroller hanglejátszási funkcióját is használják a diákok, így tanulónként fülhallgatóra vagy hangszóróra/berregőre van szükség, melyeket két krokodilcsipesszel lehet a micro:bithez kapcsolni. 

Makecode for micro:bit app/Microsoft store (vagy https://makecode.microbit.org/ online alkalmazás)