Ajánlott olvasmány feldolgozása IKT-eszközökkel (Digitális Módszertár)

Bognár Amália

5. - 8. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A projekt témája Erich Kastner Emil és a detektívek című regénye volt. Az anyanyelvi kompetenciát a digitális kompetenciába integráltam. Első lépésként létrehoztam egy portált "Könyv barátja és bolondja"€címmel. A regisztrációt könyv-, novella-, versajánló elküldéséhez kötöttem, így mindenki megosztotta olvasmányélményét a másikkal. Előzetesen megismerkedtünk az oldal felépítésével. Megnéztük, hogy mi hol található (menü), miről szól az üdvözlő üzenet, honnan lehet privát üzenetet küldeni, hol lesznek azok a feladatok, amelyeket meg kell oldaniuk. A honlap volt az a központi felület, amelyet mindenki elérhetett, bárhol is volt, csak egy számítógép vagy okostelefon, valamint internetkapcsolat kellett hozzá.

A technikai lehetőségek (IKT) elérhetőek voltak. Minden egyes feladatot elektronikusan, az interneten keresgélve kellett megoldani és elküldeni. Hozzászólásaikban a megfelelő szóhasználatot, szövegalkotást és a helyesírást is gyakorolták. Mindezeket tanórán és tanórán kívül is alkalmazták. Az óra feladatait feltöltöttem az oldalra, minden alkalommal a honlapra bejelentkezve lehetett elérni ezeket.

Első órán okostelefon használatával egyénileg ismerkedtek meg a regény műfajával, az író életével. Linkek segítségével érték el a tartalmat, a szövegekben lévő információk kiszűrését, a hozzászólásokban kigyűjtött és leírt adatokkal, mondatokkal bizonyították. Feladatom a felmerülő technikai és tartalmi (megértési) problémák korrigálása volt.

Második órán tanulói számítógépek előtt csoportosan dolgoztak. Feladatuk egy jelszó kiderítése volt, amelynek elemeit különböző oldalakon lévő karakterek megkeresésével állítottak össze, majd egy feladatlap letöltésével bizonyíthatták, mennyire ismerik a regényt.

Harmadik alkalommal párban dolgoztak tanulói számítógépek előtt. Prezentációt készítettek a kedvenc szereplőről, és szókereső-szerkesztővel feladatot készítettek egymásnak.

Szavazórendszer segítségével mértem fel, hogy milyen mélységben ismerték meg a regényt, az eredményt az osztály számára elérhetővé tettem a honlapon.

Az értékelő órára elkészítettem egy táblázatot, amelyben a különböző feladatokat pontoztam, a projekt végére ezeket jegyre váltottam.

Fejlesztési cél

A projektötlet megvalósításának pedagógiai motivációja az volt, hogy tanítványaim biztonságosan alkalmazzák az internet adta lehetőségeket, hogy ki tudják szűrni a megfelelő információkat, hogy megfelelően viselkedjenek a virtuális világban, hogy tanuláshoz is felhasználják a számítógépet és adott témához kapcsolódó tartalmakat közöljenek, egymással együttműködve.

Cél, hogy mindezeket a tanórán és a tanórán kívül is megtanulják (rövid távú cél, eredmény), alkalmazzák (hosszú távú cél, eredmény).

A projekt során több kompetenciát is összekapcsolok és fejlesztek, amelyek beépülhetnek személyiségükbe: anyanyelvi kompetencia, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás (a megjelenő készségek, képességek a tematikus tervben részletesen megtalálhatóak).

Nevelési célok közül az önismeret, környezettudatosság, multikultúra jelenik meg (pl. a jelszó karaktereinek keresésénél ilyen témájú oldalakra irányítom a diákokat). Információkat szerezhettek a geoládákról, a roma kultúra napjáról, a projekt végén pedig összevethetjük a saját teljesítményről alkotott véleményt a pedagógus által tapasztaltakkal.

Az IKT-eszközök alkalmazása közelebb hozta a tantárgyi tartalmakat a gyermekek azon szabadidős elfoglaltságával, amely az internethez kapcsolódik. 

Eszközigény

 

A módszertani ötlet teljes egészében – a megvalósítás részletes lépéseivel, és a megvalósítást segítő letölthető csatolmányokkal együtt – itt tekinthető meg a Digitális Módszertárban.