Az én menyasszonyom - női (és férfi) szerepek a múlt századfordulón (Tempus)

Gergelyi Katalin

9. - 12. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

„Az én menyasszonyom” projekt Ady szerelmi lírájához szolgál bevezetőül, a kor problémáit veti fel. Hosszan elidőz a férfi és női szerepek témáján, s körüljár néhány ma is fontos, aktuális témát. A diákok írnak, szöveget tanulnak, szerepelnek, rendeznek, vágnak, értékelést adnak, valamint dokumentálják saját munkájukat. Többek között szó esik a nők választójogáról és a szexuális betegségekről, a végső filmet pedig egy igazi „szupercsapat” állítja össze.

„Az én menyasszonyom” projekt Ady szerelmi lírájához szolgál bevezetőül, a kor problémáit veti fel. Hosszan elidőz a férfi és női szerepek témáján, s körüljár néhány ma is fontos, aktuális témát pl. nő és férfi társadalmi szerepek, alkoholizmus és nemi betegségek egészségügyi következményei.

A tanulók különböző tantárgyak felől közelítik meg a témát tanáraik segítségével, kifejezetten a saját érdeklődésüket követve. Információt gyűjtenek, háromfős csoportokban videós interjúkat készítenek egymással, mint a téma szakértőivel, a felvételeket megvágják, majd mindezt egy "szupercsapat" egyetlen televíziós ismeretterjesztő filmmé fűzi össze. Írnak, szöveget tanulnak, szerepelnek, rendeznek, vágnak, és értékelést adnak. A fejlődés nyomonkövetésére, a munka menetének előrehaladására tanulói blogbejegyzéseket használnak: a projekthez készített webes felületet, a Blogger blogot megosztják a csoportok egyes tagjaival, s ők rendszeres beszámolókat készítenek a haladásukról. Itt reflektálnak a tanulási folyamatukra is.

Ahogy az ötlet gazdája fogalmazott: A diákok nagy örömmel és kreativitással vesznek részt ebben a projektben, s az osztály minden tagját alaposan megmozgatja.

A módszertani ötlet teljes egészében – a megvalósítás részletes lépéseivel, és a megvalósítást segítő letölthető csatolmányokkal együtt – megtekinthető a Digitális Módszertárban.

Fejlesztési cél

Anyanyelvi kommunikáció; Természettudományos kompetencia; Digitális kompetencia; Hatékony, önálló tanulás; Szociális és állampolgári kompetencia; Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Eszközigény

Hardver: tanári számítógép, projektor, tanulói laptopok, okos telefonok, kamera, hangrögzítő
Szoftver: Movie Maker
Alkalmazások: TeamUp, Kahoot, Blogger, Google Űrlap