Barangoló természetismeret (Digitális Módszertár)

Benedekné Fekete Hajnalka

5. - 12. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A projektben a mobileszközök használatával támogatott felfedező tanulásra igyekszünk lehetőséget teremteni. Az iskola zárt teréből (időbeni - 45 perces felszabdaltság és térbeli - osztályterem) kilépve tanulói tabletek használatával dolgozzuk fel a hatodikos természetismeret hazai természetes élőhelyek növényeiről szóló tananyag részletét.

Természetes közegükben figyeljük meg - többféle évszakban - az homokpuszta élőlényeit. Saját tartalmakat hoznak létre a diákok - fényképek, hang és videó felvételek, rövid írásos jellemzések - miközben valóságos környezetben, megérintve, megszagolva, ismerkedtek a növény és állatvilág egyedeivel.

A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanulók digitális készségei a gyakorlatban fejlődhetnek, hisz az eszközhasználat során, a jegyzetkészítéstől a képszerkesztésen át, a megfelelő keresési-böngészési technikák, tematikus honlapokon való eligazodásig számtalan új ismeretet sajátítanak el.

Településünk határában található már bezárt homokbánya területén számos veszélyeztetett növény és állatfaj él. A homoki puszta témaköréhez kapcsolódva elsajátítjuk a növényvizsgálat szabályait megkeressük, megvizsgáljuk, lefotózzuk a kérdéses növényeket élőhelyükön, helymeghatározó GPS segítségével állománytérképet készítünk. A kirándulásokon velünk tart a Duna-Ipoly Nemzeti park munkatársa, mint szakértő. A diákok képes-hangos prezentációban bemutatják a választott, saját növényüket. A munkákat közös felületen összefűzzük, az iskolai honlapon megosztjuk, és a település önkormányzatához is eljuttatjuk, megerősítve a helyi civil természetvédő szervezet kezdeményezését a helyi védelem elrendeléséhez.

A projekt központi kérdése: Mit tehetünk a természetes élőhelyek megmentéséért?

A projekthez a diákok táblagépeiket használják, a növényekkel való virtuális ismerkedésre, fényképek és kollázsok készítésére, jegyzetelésre, pontos helymeghatározásra. A digitális kompetenciák fejlődnek a produktum elkészítése közben, és a diákok valós problémára keresnek választ, a projekt nem az iskola számára, hanem a tágabb (település) közösség részére készül, célja az élhető környezet fenntartása.

Fejlesztési cél

A projekt célja megismerni és bemutatni a hazai homokpusztai élőhelyek növény- és állatvilágát, fejleszteni gyakorlati természetvédelmi készségeket és a környezeti nevelést.

Iskolánk ÖKO iskola, különösen fontosnak tartjuk a környezetünk megismerését, védelmének előkészítését, bevonódást és érzelmi kötődés kialakítását a természetes környezethez.

A projekt során maguk váltak felfedezővé, s cselekvővé.

A csoportnak lehetősége nyílik, hogy a hagyományos tanórai kereteken túl, sokféle tevékenység közben kerüljenek kapcsolatba egymással. A csoport így valóban együtt, közös élmények hatására tanul, élményalapúan.

A projekt épít a tantárgyköziségre, így több kulcskompetencia fejlesztését is célul tűzhetjük ki.

A projektben az IKT használatának az a legnagyobb szerepe, hogy a mobiltechnológia tudatos használatára nevel.

A projekt eredményeképp létrejövő növényzeti térkép megosztása és továbbítása a helyi önkormányzat felé elősegíti a helyi védelem elfogadását, így valós problémára reflektál.

Eszközigény

 

A módszertani ötlet teljes egészében – a megvalósítás részletes lépéseivel, és a megvalósítást segítő letölthető csatolmányokkal együtt – itt tekinthető meg a Digitális Módszertárban.