"Itt élned, halnod kell..." (IKT Műhely)

Tarné Éder Marianna

1. - 4. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A 3-4. osztályos történelmi olvasmányok sok kisgyereknek nagyon nehezek. A projekt abban segít, hogy a szövegeket játékos formában, de mégis mély tartalmi megértéssel dolgozhassák fel a tanulók. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom kerettanterv nagy hangsúlyt helyez a nemzeti önazonosság erősödésének fejlesztésére, a kultúra aktív befogadásának képességére. A gyerekek a projekt során válaszolnak a projektszintű és a tartalmi kérdésekre. Megpróbálnak közösen gondolkodni az alapkérdésen. A projekt alapkérdése hipotetikus kérdés, talán 10 éves gyerekeknek egy kicsit nehéz is, de érdekes lehet látni, hogy ők hogyan gondolkodnak erről.

A projektportfólió letölthető innen.

Fejlesztési cél

 • Nyitottság és fogékonyság új és eltérő nézőpontok iránt
 • Eredeti gondolkodás és találékonyság a munka során
 • A rendszerek közötti összefüggések megértése
 • A különböző nézőpontokat tisztázó, jobb megoldáshoz vezető lényegi kérdések azonosítása és feltevése
 • Az információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a válaszok megtalálása érdekében
 • Közös felelősségvállalás az együttműködés során
 • Hozzáférés az információkhoz eredményes és hatékony módon, az adatok hozzáértő és kritikai értékelése, pontos és kreatív információhasználat az aktuális
 • Különböző szerepekhez és felelősségi körökhöz való alkalmazkodás
 • A saját megértés és tanulási igények nyomon követése
 • Az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése • A csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben
 • Szorgalom és megfelelő munkaerkölcs (például pontosság és megbízhatóság)
 • A társak erősségeinek felhasználása a közös cél eléréséért
 • Célok a szövegértés és szövegalkotás területén
 • A tanulók képesek legyenek az olvasókönyvi szövegeket csoportosítani formájuk, műfajuk és kommunikációs szándékuk szerint
 • Fejlődjön a tanulók önálló szövegalkotási képessége
 • A tanulók legyenek képesek digitális eszközöket használni a szövegalkotásban

Eszközigény

számítógépek, digitális fényképezőgépek, DVD lejátszó, internet-hozzáférés, nyomtató, projektor, szkenner, videokamera, kiadványszerkesztő program, levelezőprogram, képfeldolgozó, böngésző, szövegszerkesztő, blog